25 års jubilæum på Aadum lokalhistoriske Arkiv

 
Den 08.11.2014 
 
 
 
På Lokalarkivet i Ådum holdt man åbent i forbindelse med ”Arkivernes Dag” som de fleste af landets arkiver i øvrigt. 
 
Samtidig kunne Aadum Lokalhistoriske Arkiv fejre 25 års jubilæum, og om eftermiddagen var der fokus og tilbageblik på starten i 1989. Arkivets gamle protokoller var fundet frem, og et resumé af begivenhederne fra dengang efterlod ikke nogen tvivl om, at ildsjæle havde ydet en kæmpe indsats for at samle materiale om byen og sognet i fortid og nutid.

/Aktiviteter/004_1_Arkivjubilaeum.JPG 
 
Det var festligt at møde nogle af disse første arkivmedarbejdere, som kom for at være med til at fejre 25 års jubilæet!
 
Arkivet - byens og sognets hukommelse
 
Anledningen til, at det hele kom i gang, var et årligt beløb, som fra 1989 blev bevilget fra Folkeskolens Udviklingsråd til forsøg med skolen som kulturcentrum. Forsøget og tildelingen af penge strakte sig over tre år.
 
Sognepræst Thorkild Højlund og skoleleder Kristen Sørensen indkaldte til det første møde og sammen med Ole Andersen, Margit Østergaard, Erik Plauborg, Emmy Kjeldsen og Jens Lindby dannede de den første arbejdsgruppe. 

/Aktiviteter/004_2_Arkivjubilaeum.jpg 
 
Arkivet fik lokaler på skolens loft. 
 
Skolens elever deltog i første omgang med et projekt om kvægbrug og mejeri i Ådum, hvor de var rundt med kamera og båndoptagere til interviews. Næste projekt var elevernes modeller af Ådum Kirkeby i 1900, 1950 og 1990. Et projekt om besættelsestiden blev lavet i 1990.
 
Indsamlingsarbejdet i arkivet samlede sig specielt om oplysninger fra gårde, huse og virksomheder, begivenheder, foreninger af enhver slags, samt slægter og beboere, der havde virket mere end blot et par år i sognet. Mange frivillige hjalp med registreringsarbejdet.

/Aktiviteter/004_3_Arkivjubilaeum.jpg 
 
Billeder, sang og arkivalier
 
Tilbageblikket blev understøttet af gamle billeder, som kørte hen over lærredet eftermiddagen igennem og vakte genkendelsens glæde. Hans Fielsø havde samlet billederne til serien.
 
Medarbejder Karen Bjerregaard ramte plet med den jubilæumssang, som hun helt i arkivets ånd havde skrevet til dagen.

/Aktiviteter/004_4_Arkivjubilaeum.jpg 
 
En konkurrence blev udskrevet med et forslag til nyt logo efter de 25 år og med præmie til vinderen.
 
Gårdhistorier, avisudklip, foreningsprotokoller, konfirmandbilleder og meget mere, som var lagt frem, blev studeret og drøftet.
 
Der var emner nok at drøfte over de dækkede kaffeborde. Cirka et halvt hundrede ådumborgere og øvrige interesserede lagde vejen forbi, inden arkivleder Dagmar Vestergaard sluttede med tak for al interesse og opfordring til at huske Arkivet, når gemmerne bliver kigget efter