Aadum Lokalhistoriske Arkiv
Den 9. marts 2023
Velkommen til vores generalforsamling. Især velkommen til Kurt Henriksen og Jørgen Nielsen, som efter generalforsamlingen vil fortælle om Aadum Autoophug. Det glæder vi os til at høre.
Valg af dirigent.
Kort før generalforsamlingen sidste år blev vores lokaler på Hjemmet ramt af vandskade. Heldigvis skete der ikke noget med vores arkivalier, men der forestod et større renoveringsarbejde, så vi måtte have det hele stuvet sammen og dækket af. Der var heller ingen steder, hvor vi kunne sidde og arbejde.
Vi fik så en henvendelse fra Hallen, hvor de tilbød os at lægge beslag på et omklædningsrum, hvor vi kan opbevare vores ting, og desuden må vi bruge klublokalet som arbejdsrum, så først i maj fik vi det hele flyttet herned. Det fungerer nogenlunde, men vi håber, at planerne om at bygge til her ved hallen, bliver en realitet på et tidspunkt, så vi kan få et brandsikret rum og gode arbejdspladser.
Der er flere fordele ved at være her. For det første er det billigere, og så er vi tættere på skolen. Mads, der underviser i historie i 3. klasse kom da også og spurgte, om han og 3.klasse måtte komme på besøg. De var så først inde og se, hvad det egentlig er, vi gemmer bag ved døren og bagefter fortalte vi om gravhøje. Til slut gik vi alle om og så gravhøjen her udenfor byen. En god oplevelse, som vi vil gentage med andre emner.
Ellers har vi heldigvis igen haft et år uden corona, så det har betydet, at vi igen kunne mødes med andre arkiver i kommunen, så vi har været til et fællesmøde i Højmark Forsamlingshus. Det er altid spændende at udveksle erfaringer.
Det var også muligt igen at holde vores åbent hus arrangement den anden lørdag i november, og frem for alt kan vi igen mødes hver torsdag fra 14 til 16.
Desværre har vi mistet vores gode medarbejder og bestyrelsesmedlem, Hans Filsø, som ret pludselig døde sidst i november. Han har været en enorm kapacitet for Aadum Lokalarkiv. Han var aktiv og frisk til det sidste til trods for, at han var over halvfems år. Han har lagt et kæmpe arbejde i arkivet, især gårdhistorie havde hans store interesse. Da han har levet næsten hele sit liv i Aadum, kunne vi altid spørge ham, hvis der var noget, vi var i tvivl om, så han er virkelig savnet.
Til slut vil jeg bare sige tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde.