Lokalhistorisk aftentur i Ådum samlede ca. 30 deltagere

 


 
Onsdag den 27. august bød Ådum Lokalhistoriske Arkiv på en aftentur til Rabæk i den nordlige del af sognet. Deltagerne havde garderet sig med regntøj og gummistøvler, men der faldt kun lidt regn i aftenens løb, så turen blev både naturmæssigt og historisk en god oplevelse. 
Turen begyndte på Ådum kirkegård ved  den medtagne gravsten over herredsfoged Las Nielsen, som døde i 1625. Stenen ligger tæt ind mod kirken ved østsiden og blev slået i stykker, da kirkegavlen væltede ned over den i 1879. 
 Las Nielsen havde den store selvejergård Bindesbøl nord for kirken. Den gård er for længst forsvundet. Arkivleder Jens Lindby kunne fortælle, at Las Nielsen er den person, der rettes flest forespørgsler om til Ådum Lokalhistoriske Arkiv, idet han har rigtig mange efterkommere. En af Las Nielsens sønner Viste Lassen overtog Rabækgård. Efter Viste Lassens død blev den delt i fire som såkaldte fjerdedelsgårde til arvingerne. 
Turen fortsatte til Rabækgård, hvor det gamle stuehus med kviste over udskårne egetræsdøre viste den tids gedigne håndværk. 
I Rabæk-området var der flere spændende oplevelser. Ved ”Sønderskov Dambrug” fortalte Knud Mogensen om brugets historie frem til nedlæggelsen for tre år siden. Det var hans far, som anlagde det i 1953 og var den daglige leder i de første fem år. 
Turen sluttede i Rabæk egekrat, som er en ganske speciel vegetation skabt ved ”stævning”. Johann Rickers forklarede, at det betyder, at gamle træer kappes af, nye grene vokser frem. Altså har egekrattet  rod tilbage til de ældgamle stød. 
Spændende var det at stå på den gamle festplads på en lysning i krattet. Johann Rickers citerede fra Dagmar Paghs beretning til Ådum Lokalarkiv blandt andet, hvordan der til festerne kogtes chokolade og kaffe i store gryder ophængt over bål. 
Til turdeltagerne var kaffen klar i termokander, og den blev nydt i Knud Mogensens telt. Traktementet var Borgerforeningen og Husholdningsforeningens bidrag til aftenen.
 /Aktiviteter/014_1_Aftentur 130_3064.jpg
/Aktiviteter/014_2_Aftentur Turen begynder paa kirkegaarden.jpg
/Aktiviteter/014_3_Aftentur Ved Soenderskov Dambrug.jpg