Generalforsamling i Aadum Lokalarkiv

 
Den 08.04.2015
 
Ved Aadum Lokalarkivs generalforsamling blev Bodil Rickers valgt som ordstyrer gennem dagsordenen for de 19 deltagere. Formanden i 14 år for Aadum Lokalhistoriske Forening Rita Stensgaard aflagde sin sidste beretning om et godt år  med cirka 50 gæster til 25 års jubilæum i Arkivet, og et år, hvor medarbejdere havde deltaget i møder og kurser. Medlemstallet er 360.
 
Arkivleder Dagmar Vestergaard fortalte, at der i år er modtaget 18 afleveringer til registrering og opbevaring. Hun opfordrede alle til at søge under arkiv.dk på Aadum sogns arkiv, hvor der kan ses over 2000 lokale billeder, og hvad der er registreret fra arkivet. Formand for Aadum Sogns Arkiv er Jens Lindby, som sidste år afløste Erik Plauborg. Penge fra den nedlagte amtsarkiv-forening er brugt til en udkommet bog om fattiggårde i det gamle Ringkøbing Amt. En lokal bogudgivelse er også planlagt. Forslag til nyt logo for arkivet efterlyses stadig. Dagmar Vestergaard rettede en tak til bestyrelse og arkivets styrelse samt efterlyste velkomne frivillige til foreliggende opgaver.
 
Herefter aflagde kasserer Bente Jørgensen regnskabet og fik det godkendt. 
 
Der var genvalg til bestyrelsen for Aadum Lokalhistoriske Forening til Bente Jørgensen, Dagmar Vestergaard og Bodil Kronborg. I stedet for Rita Stensgaard blev Else Skaarup valgt. Der lød en stor tak til Rita Stensgaard for hendes  ihærdige og samvittighedhedsfulde indsats i de mange år i Arkivet.
 
Efter kaffen fortalte Dagmar Vestergaard og viste billeder om Fattigvæsenet i Ådum.
 
Ud fra sognerådsprotokoller 1877-1898, som står på Arkivet, og folketællinger havde Dagmar fundet oplysninger om fattiggården i Vittarp og om forstanderen og hans familie. Sognerådet holdt deres møder på fattiggården, og den kvartalsvise alderdomsunderstøttelse blev udbetalt fra fattiggården. I 1898 blev den nedlagt og solgt for 16.000 kr. 
 
Også fattighuset blev omtalt. Det blev bygget omkring 1816 delvist ind i kirkegårdsdiget. Den sidste beboer Dres Krogsgaard døde i 1940. Huset blev fjernet i 1968.
 
 
/Aktiviteter/003_1_Dres_Krogsgaard_foran_sit_hus.jpg
 
Aftenen og samværet blev afsluttet med en aftensang.