Ådum: Spændende aften omkring stednavne og deres betydning

 
Den 17.10.2012 
 
Midt i efterårsferien inviterede de lokalhistoriske arkiver i Borris, Hoven og Ådum i samarbejde med Folkeuniversitetet til møde på Hjemmet i Ådum. Cirka 70 tog imod indbydelsen og blev klogere på de lokale stednavnes historie og betydning.
Lektor Peder Gammeltoft fra Afdeling for Navneforskning ved Københavns Universitet gennemgik de tre sognes by- og stednavne. Han gjorde det på jysk. Selv kommer han fra Henne, og for at få den helt rigtige betydning af stederne, spurgte han adskillige gange tilhørerne om den helt nøjagtige udtale og ikke mindst, hvor trykket ligger, for det har afgørende betydning for afkodningen.  
Peder Gammeltoft sagde blandt andet, at stednavne beskriver verden omkring os ved at beskrive stedets egenskaber. Med stednavne ser vi tilbage i tiden og får viden om tidligere tiders natur, landskab og samfundsforhold.
Alle stednavne har mere eller mindre klar betydning. De tolkes ud fra den ældst kendte form og eventuelt efter udtale.
Mange stednavne fra lokalområdet blev vist på opslag med forklaring. Om de tre, som sognene har navn efter,  var der følgende:
Hoven (ca. 1325 Hofne) n-afledning af navneordet hof´ gård; hedensk alter.
Ådum (ca. 1325 Oddum) navneordet odde´ fremspringende bakkeparti + hem´ bebyggelse, landsby.
 Borris: borg´ højdedrag + ris´ kratskov, småskov.
Også navnenes endelser er det værd at lægge mærke til. De kan fortælle om tid og sted.
Efter kaffen var der lejlighed til at spørge, og der blev løst mange spørgsmål, indtil mødelederen Jens Lindby afsluttede. På vej ud lød det fra en udensogns deltager: ”I har da også mange sjove navne her.” 
 
/Aktiviteter/007_1_Peder Gammeltoft svarer paa spoergsmaal som har stor interesse.jpg
 
Man kan kun give hende ret.  Med navne som Bjølbøl, Bommeskjold, Florig, Helsager, Hjoptarp, Hungeris, Hvelplund, Kiskolle, Kyvling, Pajbjerg og Slikdal med flere en forklaring nødvendig. Uden tvivl vil den nyåbnede DigDag database blive flittigt besøgt.
Stednavne på internettet:
Digdag er et projekt, som ledes af Statens Arkiver. Projektet indeholder en stor database med danske stednavne fra ca. 1600 til i dag. 
 
 
/Aktiviteter/007_2_God droeftelse under kaffedrikningl.jpg