Platter med motiv fra Ådum i USA

 
Judy og Niels Christian Nielsen har platten med billedet fra Odderup Teglværk hængende på væggen i deres hjem i North Carolina, USA. Sammen med Ådum kirke platten er det klenodier, der værnes om som minder fra en svunden tid og om familiens danske rødder.
 
Maleriet viser det gamle stuehus, som lå ved teglværket, hvor Niels Chr. Nielsens oldeforældre, Hans Aksel Nielsens, boede. Det er stedet, som i dag har adressen Odderupvej 5. Tipoldeforældrene var begyndt med at lave drænrør endnu længere tilbage, og det var, hvor Odderupvej 9 ligger.
 
Niels Christian Nielsens bedstefar, med samme navn, ønskede imidlertid ikke at drive teglværket videre, men udvandrede i 1880’erne til USA, hvor han som sin slægt begyndte med at brænde sten. Han skiftede dog over til at sælge landbrugsmaskiner, giftede sig og fik 9 børn. 
 
Den næstyngste af hans børn, Etlar Nielsen blev professor i genetik. Han kom i 1956 til København for at forelæse og søgte ved den lejlighed tilbage til familiens hjemsted, Ådum. 
 
En dansk kollega og ven, forsøgsleder Knud Jørgen Frandsen, kørte for Etlar Nielsen til Ådum, og fra den tur fik Jørgen Frandsen inspirationen til at male de to platter, som Niels Christian Nielsen har arvet efter sin far.
 
Professor Niels Christian Nielsen vendte sammen med sin kone og familien tilbage til Ådum, da to af hans børnebørn blev døbt  i Ådum kirke den 14. august 2011.
 
/Lokalhistorie/007 USA platte teglvaerk besk. (Small).jpg