Den gamle købmandsgård

1865 købte Jens Jacobsen fra Hoven Mølle en gård på 50 tdr. land sydøst for Aadum kirke. Her startede han en købmandsforretning, som han drev ved siden af sit landbrug. Med næringsfriheden, der blev gennemført i 1857, var det nemlig blevet muligt at starte forretninger uden for købstæderne. 

Købmandsgården var den første forretning i Aadum. 

I begyndelsen var det en del af stuehuset, der blev indrettet til butik. Varerne blev i hentet med hestevogn i den nærmeste købstad, Varde. Senere hen kom de med banen til Tarm og Skodsbøl.

I 1888 overtog en af sønnerne forretningen. Dennes søn, boghandler Jacobsen, Skjern, har fortalt om livet på købmandsgården fra 1895-1915. 

Da var varesortimentet efterhånden vokset så meget, at forretningen måtte udvides. Der blev bygget en vestfløj med manufaktur, kolonial, isenkram, korn- og foderstoffer og andre grovvarer. Der var også en stor hestestald. Man kunne købe stort set alt fra silketøj til tjære, dog ikke mejeriprodukter, kødvarer og brød.

Der var efterhånden ansat 2-3 folk i forretningen. Forretningen lukkede op kl. 7 om morgenen, og der var næsten besøg hele dagen. Folk, der kom langvejsfra, fik middagsmad, kaffe og kaffepunch.

Man betalte ikke kontant dengang. Hver kunde havde sin bog, som blev gjort op hver måned og betalt.

I juletiden var der stor travlhed. Til 1. søndag i advent skulle der laves juleudstilling. Det var spændende at kigge på juleudstilling og julegaver i købmandsgården. Der blev altid købt ekstra varer hjem til julen. Appelsiner f.eks. fik man kun ved juletid dengang.

I 1903 oprettedes Aadum Brugsforening, og købmanden fik konkurrence.
I mange år var der således to indkøbsmuligheder for dagligvarer i Aadum. Nogle sværgede til brugsen, andre foretrak købmanden.

Imidlertid kunne det ikke blive ved med at løbe rundt økonomisk med to butikker i byen. 

I 1989 ophørte brugsen. På brugsens grund blev der bygget en helt ny købmandsbutik på lokalt initiativ. 
Hertil flyttede købmanden fra den gamle købmandsgård. 

Aadum har derfor i dag én moderne dagligvarebutik med gode parkeringsforhold.