Jens Lindby om kampen for stednavnet Ådum

Ved Rosendals Venners generalforsamling holdt Jens Lindby et interessant foredrag om, hvordan Ådum for 45 år siden måtte kæmpe for at at bevare navnet.
Jens Lindby sagde bl.a.: ”I BT kunne man den 26. januar 1967 se et billede af nogle gæve Aadum-folk med uddeler Knud Mogensen i spidsen. De normalt rolige og sindige Aadum-boere ville ikke finde sig i, at deres by nu skulle omdøbes til Oddum!
De var endda parat til at drage til hovedstaden i protesttog, om så skulle være!
Uddeleren udtalte til det københavnske dagblad, at han i brugsens vedtægter fra 1902 kunne læse, at den hed Aadum Brugsforening, og det stod på skiltet på brugsens gavl, og det skulle der ikke komme nogen udefra og forlange ændret.”
Lindby fortalte videre bl.a., at baggrunden var kommunesammenlægningen, der for Aadums vedkommende foregik i 1966. Alle gader og veje i de gamle sogne skulle herefter have navn og hver ejendom et husnummer.
Byens officielle navn hos Stednavneudvalget og i Matrikeldirektoratet var Oddum. Altså skulle der stå Oddum på de nye byskilte ved indfaldsvejene til Aadum. Det var lige ved at få folk op af stolene, lød en udtalelese fra Chr. Vestergaard, Aadum, til Ringkøbing Amts Dagblad. Byen og sognet hed Aadum, og det stod jo på alle forretningsskilte.
En anmodning til Stednavneudvalget blev afvist med begrundelsen, at Oddum lå tættest på dialekten, der lyder noget i retning af ”øjm”. Stavemåden var Oddum i 1325, som er første gang, man støder på navnet.
Endnu en gang blev der skrevet til Stednavneudvalget, og det endte med, at sagen blev genoptaget. En regulær folkeafstemning fandt sted i vinteren 1967-68 for sognets 648 stemmeberettigede borgere. Der var stor deltagelse, og 528 stemte for navnet Aadum.
Jens Lindby sluttede: ” I marts 1968 kom der så brev fra Stednavneudvalget, at under indtryk af den store valgdeltagelse, ville navnet fremover officielt være Ådum.”
/Lokalhistorie/004 Aadum navnet 1967 v Jens Lindby foredrag (Small).jpg
Billedtekst: Fra v. gårdejer Karl Andersen, uddeler Knud Mogensen, sognefoged Svend Grønborg og fhv. gårdejer Aksel Christensen og Aadum-skiltning.