Styrelsen for Aadum sogns Arkiv

Aadum sogns Arkiv forestås af en styrelse på 3 medlemmer, udpeget af Aadum lokalhistoriske forening for en 4-årig periode.
 
  
 
 
 
 
 
Jens Lindby Nielsen       (formand)
Odderupvej 10 
Aadum
6880 Tarm
20 78 03 18
Hans Fielsø   
Snerlevej 68
Tarm
6880 Tarm
97 37 61 83
Bente Jørgensen  
Tøstrupvej 40
Aadum
6880 Tarm
50 46 56 42
Dagmar Vestergaard
Tøstrupvej 13
Aadum
6880 Tarm
97 37 60 35/23 86 97 86