Styrelsen for Aadum sogns Arkiv

Aadum sogns Arkiv forestås af en styrelse på 3 medlemmer, udpeget af Aadum lokalhistoriske forening for en 4-årig periode.
 
  
 
 
 
 
 
 
Jens Lindby Nielsen       (formand)
Odderupvej 10 
Aadum
6880 Tarm
20 78 03 18
jens@oekovin.dk
Bjarne Bundgaard
Tøstrupvej 19
Tarm
6880 Tarm
20 47 79 10
bjarnebundgaard@outlook.com
Ole August Hansen 
Skodsbølvej 16
Aadum
6880 Tarm
28 37 63 13
 
Dagmar Vestergaard
Tøstrupvej 13
Aadum
6880 Tarm
23 86 97 86