Aadum Lokalhistorisk Forening

 
Foreningens formål er at være med til at udbrede kendskabet til Aadums lokale historie, 
at støtte Aadum Sogns Arkiv, 
at udpege styrelsen for arkivet.
  
 
 
 
 
 
Karen Bjerregaard    (Formand)
Bavnegårdsvej 4
Aadum
6880 Tarm
79 37 63 73
Bente Jørgensen   (Kasserer)
Tøstrupvej 40
Aadum
6880 Tarm
50 46 56 42
Bodil Kronborg     (Sekretær)
Tøstrupvej 35 
Aadum
6880 Tarm
40 27 58 61
Hans Fielsø
Snerlevej 68
Tarm
6880 Tarm
97 37 61 83
Lene Guldager Bjørslev
Søndertoften 27
Aadum
6880 Tarm
29 72 61 68
Else Skårup
Stadionvej 1B
Aadum 
6880 Tarm 
97 37 62 78
Dagmar Vestergaard      (Arkivleder)
Tøstrupvej 13
Aadum
6880 Tarm
97 37 60 35
23 86 97 86