AADUM SOGNS ARKIV  -  BERETNING for 2005
Generalforsamlingen 15. marts 2006

 
 
Indsamling:
Der har i årets løb været 21 afleveringer. Det er nøjagtig samme antal som sidste år.
Jeg vil her nævne nogle, som jeg synes er de mest interessante:
  1. Regnskaber Aadum Transformatorforening, ligeledes for Aadum Østre Transf.
  2. Undervisningsbøger Gundesbøl Skole 1900-1910
  3. Hovedbog Aadum Mølle 1887-1890
  4. Lærer Jepsen, Rosendal. Udklipsbøger. Han var en meget aktiv bidragyder til diverse aviser og blade
  5. Rentegning af Las Nielsens gravsten øst for kirken
  6. Vurderingsprotokoller Aadum Kommune, 1903, 1926 og 1932
 
Registrering og bevaring:
Registreringen er efterhånden kommet i en god gænge. Når  bordene er fyldte med papirer, skemaer, journaler, henvisningskort, og der er helt stille – så arbejdes der. !!!
Nye lokaler:
I foråret bad Aadum skole os flytte, da lokalerne skulle bruges til de nye centerklasser på skolen. Vi gik straks i gang med at undersøge forskellige muligheder, herunder at købe eget hus, men endte med lokalerne her i forsamlingshuset. De er absolut af midlertidig karakter. Vi flyttede ind 20.6.2005.
På samme tid havde vi fundet en sponsor, Aadum Husmandsforening, der tilbød at bygge helt nye lokaler til arkivet. Vi kontaktede Aadum-Hallen, der hurtigt kunne se mulighederne, og vi indgik en aftale med hallen om en tilbygning. Arkivet har brug for et brandsikkert rum og et rum, hvor vore maskiner kan stå. Derimod kan arbejdslokalet godt bruges til møder for andre foreninger ugens øvrige dage.
Vi har været på studietur til Janderup, hvor arkivet ligeledes er placeret i forbindelse med en ny idrætshal.  
Der står vi så endnu.  En større tilbygning til hallen, bestående af arkiv, gymnastiksal med meget mere, er en drøm, som fortsat er på ideplanet, og som der fortsat arbejdes med. Det kan således vare længe endnu, inden arkivet kan flytte i nye lokaler.
Formidling:
Vi deltog i Åben Ådum. Det var en rigtig god dag. Vi skal fortsætte med at deltage der.
Kommunesammenlægningen:
I forbindelse med sammenlægningen er der blevet udarbejdet en kommunal statusrapport indenfor alle områder. Tilfældigvis havde man her i Egvad glemt at nævne både Aadum og Hoven Arkiver.
Jeg faldt imidlertid over en notits, og fik undersøgt sagen. Sammen med Hoven lavede vi en henvendelse og blev lovet, at vi ikke ville blive glemt.
Arkiverne i den nye Fjordkommune har afholdt nogle møder. 
Arkiverne er blevet enige om en henvendelse til den nye kommune, hvor man foreslår oprettelse af et egentligt kommunearkiv, og hvor man ønsker den decentrale struktur bevaret. Samtidig valgtes et kontaktudvalg til evt. fortsatte drøftelser med kommunen.
Arbejdsplan:
Først og fremmest drejer det sig om at få afsluttet projektet omkring nye lokaler til vort arkiv. Måske skal vi tænke i helt andre baner ang. placering, men indtil videre synes jeg, vi skal holde fast i hal-tilbygningen. Det er for mig at se stadig den bedste løsning.
Når vi er nået så vidt, at de nye lokaler er ved at være klar, skal vi have anskaffet computere med netværk og adgang online til Arkibas 4 (arkivernes registreringsprogram).
Såfremt vi kommer til at flytte ind i en tilbygning til hallen, forestiller jeg mig, at der bliver bedre muligheder for at lave en permanent udstilling om Aadums historie. Ligeledes skulle der gerne være mulighed for at have skiftende udstillinger med værdifuldt materiale fra vore samlinger.
Jeg vil gerne takke jer alle for endnu et godt år i arkivet. Det er dejligt, det kan lade sig gøre at samle 4-5-6 mennesker omkring Aadums historie hver eneste onsdag aften. Vi har hver vore specialer, som vi arbejder med, og mange af os bruger rigtig mange timer på den lokale historie – ikke bare her i arkivet, men også i fritiden derhjemme.
Såfremt vi kan bevare den gode ånd, som alle lægger for dagen i forbindelse med arkivarbejdet, hvor vi dels arbejder alvorligt og intenst, og samtidig kan gøre det med et smil eller lidt godmodig drilleri undervejs, kan Aadum Sogns Arkiv sagtens klare fremtidens udfordringer.
 
Jens Lindby
arkivleder