ÅRSBERETNING AADUM SOGNS ARKIV 2006Indsamling:
Der har i årets løb været i alt 15 afleveringer. Det er noget mindre end normalt. 
Jeg nævner de for mig at se mest interessante:

1. forhandlingsprotokoller og regnskaber Aadum Sparekasse
2. drejebøger med tekst og musik Th. Højlunds konfirmandspil 1980-2003


Formidling:
Arkivet har fået sin egen hjemmeside, www.aadum.lokalarkiver.dk ved Bjarne Mortensen. Bjarne har velvillig stillet sig gratis til rådighed og udarbejdet denne rigtig flotte hjemmeside. Han har brugt mange timer på hjemmesiden, og vi er meget tilfredse med, at Bjarne har lovet også at videreføre siden.
Arkivet har bistået Borgerforeningen med de historiske oplysninger til folderen over de nye vandrestier i Aadum.


Arbejdsplan:
Arkivet flyttede forrige år midlertidigt ind i dette loftslokale over forsamlingshuset. Vi troede dengang, det skulle blive meget midlertidigt. Sådan er det ikke gået, og den muligt kommende tilbygning ved hallen har lange udsigter. I mellemtiden befinder arkivet sig fortsat i nogle lokaler, der ikke er egnede til arkivbrug, men som godt kunne benyttes midlertidigt. Lokalerne er for små, trappen er stejl, der er koldt, og de er ikke brandsikrede. I efteråret opstod den ide, at arkivet måske midlertidigt kunne låne den store lejlighed på ”Hjemmet”. Lejligheden har alligevel stået tomt alle årene. Vi har sendt en ansøgning til kommunen, men har endnu intet hørt derfra.

Den nye kommune har spillet ud med, at man er meget velvillige overfor arkiverne. Der er nedsat en arbejdsgruppe sammen med et par folk fra forvaltningen. Man har endnu kun afholdt et møde, så der er ikke rigtig noget at fortælle derfra. Jens Lindby deltager fra Aadum.

Til slut vil jeg udtrykke en stor stor tak til jer arkivmedarbejdere, som troligt møder frem til vore møder hver onsdag trods kolde lokaler og dårlige arbejdsforhold. Det er fantastisk og I viser dermed en stor arbejdsmoral !