Aadum Sogns Arkiv – beretning 2007Generelt kan man sige, at Aadum Sogns Arkiv fortsat befinder sig i en overgangsperiode. Det er noget der præger det daglige arbejde, men jeg må sige, at alle arkivets medarbejdere viser høj moral og trofast møder op til vore arkivaftener hver onsdag. Tak til jer.


INDSAMLING:
Der har i årets løb været 10 afleveringer, f.eks.:

Matrikelkort Skodsbøl 1867
Fotoalbums Aadum revyen ca. 1980 (i smedens hal)
Mergelbanens forløb i Aadum
Nogle skudsmålsbøger
Barndomserindringer 1941-53 Aadum Kirkeby


REGISTRERING / BEVARING:
Vi er ved at være i bund med de gamle afleveringer. 
I forbindelse med, at vi forventer at gå over til Arkibas 4 i løbet af 2008 har vi snakket om, at vi nok skal starte helt forfra med at registrere. Alt skal tastes ind – det vi har nu er kun registreret i hånden – så vi kan sikkert lige så godt få tingene gjort fuldstændig korrekt, således at registreringerne fra Aadum i det kommende Arkibas.dk vil være lige så gode og ensartede som dem, der er tastet ind fra landets øvrige arkiver.


FORMIDLING:
Vi havde åbent hus i forbindelse med Åbent Aadum- arrangementet, og der var pænt besøgt.
Husk www.aadum.lokalarkiver.dk
Der er åbent hver onsdag aften 20-22 samt efter aftale

LOKALESITUATIONEN:
Arkivets lokaler er små og besværlige i det daglige arbejde. På loftet for enden af en stejl trappe, og ved brand kan sognets historie være borte i løbet af ingen tid. Det var oprindelig kun tænkt som en midlertidig løsning, indtil en mindre tilbygning kunne stå klar i forbindelse med Aadumhallen. Der var enighed mellem hal, arkiv samt ikke mindst en sponsor, der ville yde 300.000 kr. til et arkivbyggeri. Imidlertid var der andre der havde større planer – planer der endnu ikke – om nogensinde – føres ud i livet. 
I efteråret viste det sig, at kommunen agtede at afhænde det gamle aldershjem her i byen. Arkivet valgte straks at ride på to heste, således at vi også er med i et forsøg på at overtage hjemmet og evt. indrette arkiv der. Hvordan det vil ende med alderdomshjemmet, vides heller ikke, så de midlertidige lokaler er altså stadig i brug. Arkivfolk er et tålmodigt folkefærd, kan I nok høre !

RINGKØBING/SKJERN KOMMUNE:
Kommunen har vist sig at være meget interesseret i det lokalhistoriske arbejde der udføres i arkiverne. Undertegnede er med i en arbejdsgruppe, der forsøger dels at lave nogle fælles retningslinier og dels at tilbyde nogle forbedringer til arkiverne i kommunen.
Kommunen har foreløbig bevilget en fælles kommunelicens til Arkibas, således at arkiverne selv kun skal betale for evt. tilslutning og forbrug.
Man har desuden bevilget en sum penge til uddannelse, således at alle arkivmedarbejdere (muligvis) kan få gratis kurser i grundlæggende registrering og arkivering, samt desuden kurser i Arkibas.

ARBEJDSPLAN:
Der arbejdes videre med lokalesituationen, kurser, arkibas