Aadum lokalhistorisk forening's Generalforsamling

D. 13-3-2008

 

Velkomst også til Kaj Lykkegaard, som er forfatter til "Løgn er også videnskab", der giver os et tilbageblik på besættelsestiden.

Valg af ordstyrer, godkendes og stemmetæller vælges.

Vi bor stadig i et lille lokale i forsamlingshuset, hvad vi selvfølgelig er glade for, så længe vi venter på at der sker noget vedrørende hallen eller det forhenværende plejehjem, som er sat til salg af Ringkøbing - Skjern kommune.

Bestyrelsen har været inde at se på en af lejlighederne, som godt kunne bruges af arkivet men vi må vente og se hvad der sker fremover.
 
Den 29 Augusti 2007 havde husholdningsforeningen, borgerforeningen og lokalhistoriskforening yur ud til søer og mergelgrave i Bjølbøl. Vi kunne stadig se de gamle diger, hvor mergelvognene havde kørt i forskellige retninger ud i sognet.

Vi så også botaniske sjældenheder, Kålgårdsdige m.m. Jens lindby og Charles Pedersen instruktører på turen. Knud Mogensen fortalte historien om Rosendahl dambrug som hans far købte og anlagde, den blev drevet videre af sønnerne Knud og Henning Mogensen. Andres Kristian Enkelund som idag ejer stedet har nedlagt dambruget og gravet en dejlig sø på stedet i 2007. Så det var absolut i sidste øjeblik vi så de gamle fiskedamme.

Derefter fik vi kaffe i teltet  hos Knud Mogensen, i et naturskønt område i Bjølbøl, hvor han har gaft fiskedamme og minkopdræt, der også er nedlagt. Der er idag gravet en dejlig sø på stedet. Der var ca 40 deltagere med på turen.
 
Den 9 September havde vi åbent hus i Aadum, hvor arkivet også var med, der var lagt gårdhistorie og billedmapper frem som man kunne se på og havde man spørgsmål til andre ting, som ligger gemt på arkivet er medarbejderne på arkivet villige til at finde det frem. Det var en god dag, som arkivet gerne vil med til igen.
 

Arbejdsplan

Vi er 167 medlimmer. Skal medlemskort stadig koste 50 kr. Jeg håber at vi fortsætter med at komme og registrere om Onsdagen når vi har tid. Jeg synes i er gode til at komme, tak for det.

 

D. 13-3-2008

Rita Stensgaard.

 

 

 

Frihedskæmper Karl Lykkegaard fortalte om oplevelser under krigen på Skjern-Tarmegnen.
 
 
 
 /Aarsberetning/001_Karl Lykkegaard_2008.JPG
/Aarsberetning/002_Karl Lykkegaard svarer paa sp_2008.jpg
/Aarsberetning/003_Karl Lykkegaard viser pistolen_2008.jpg