Aadum lokalhistirisk forenings generalforsamling

d. 25-03-09

 
 Velkomst: Valg af ordstyrer.
Efter generalforsamlingen vil Lotte Rani fortælle om sine spændende oplevelser gennem sit liv og hvordan hun endte i Aadum og bor på Koglund banke, Tøstrupvej.
Vi har hold pause i vores registrering af arkivalier siden sommerferien, fordi vi skal på kursus i "Arkibas", som er et registreringsprogram på computer, hvor alle arkiver efterhånden bliver linket på, så man sidde hjemme og finde meget om slægtens historie o.s.v. Lotte har været på kursus i efteråret og vi håber at vi løbende kan få plads på et et kursus.
Arkivet har skullet flytte om på det tidligere plejehjem men der har været problemer med fugtighed i kælderen, hvor vi skulle have et brandsikkert rum. Vi har haft en professionel mand fra museet i Ølgod til at måle fugtigheden i det østre og vestre rum i kælderen. I det østre var der 65-70 % luftfugtighed og i det vestre kælderrum var der 55-63 % og det acceptable er mellem 45-55 %. Han har rådet os fra at flytte arkivalierne ned i kælderen, så vi har bestemt at arkivalierne bliver i lejligheden indtil der viser sig andre muligheder.
Vi regner med at flytte fra forsamlingshuset lige efter Påske.
Vi havde historisk fællestur sammen med borgerforeningen og husholdningsforeningen til Rabæk, i hjørnet af 2 åer, hvor Johann Rickers, JensLindby og Knud Mogensen var guider og fortalte om Rabækgaards historie, Rabæk krat, skovrejsningen og den gamle festplads som idag bliver brugt af spejderne samt om dambrugene ved Sønderskov, som Knud Mogensen's far har ejet. Der var 27 deltagere.
Jens Lindby har meddelt mig at han ikke fortsætter som arkivleder. Han har været leder i 20 år og synes han trænger til en pause og det er vi meget kede af men han har lovet at hjælpe os i gang med Arkibas.
Efter kaffen fik Lotte Rani ordet. og holdt de 25 deltageres interesse fangen, mens hun fortalte træk fra sit oplevelsesrige liv. Selv om Lotte Rani ikke er københavner, som hun stadig efter 9 år i Ådum antages for, men fra Hillerød, ligger hendes oplevelser uden for de fleste vestjyders forestilling. Lotte Rani vandt med sin beretning tilhørernes respekt, ikke mindst da hun fortalte om dengang, hun tog uddannelsen som den første kvindelige sergent i Søværnet og gjorde tjeneste i Avderød for 30 kvindelige konstabler. Den uniformerede verden havde heller ikke ligget uden for hendes hverdag, idet hun som barn legede med prinsesserne sammen med sin veninde, hvis far var vægter på Fredensborg.Slot.
 
 /Aarsberetning/004_Rani Lotte red_2009.jpg