Aadum lokalhistoriskforenings Generalforsamling

d. 23-3-2011

     
Velkomst: Valg af ordstyrer og stemmetæller
 Årsberetning:
 Efter generalforsamlingen vil Dagmar og Mette fortælle om deres tur til Japan og vise nogle billeder.
1. September var der åbent Aadum, hvor arkivet også var med, der var ca. 50 besøgende.
Den 5. september havde vi historisk tur til skodsbøl station, vi syntes vi havde en god aften, med stor hjælp fra mange, Agnes og Svend Poulsen havde pyntet en fin vogn, som man kunne køre med hvis turen blev for lang. Jens Lindby fortalte om det geografiske, vedrørende stier og veje til stationen, vi spadserede på nogle af stierne. Knud Mogensen gav en god beretning om stationens historie i samarbejde med Andreas Bjerregaard som havde ryddet nogle træer og buske væk, så vi bedre kunne se, Andreas kunne fortælle om ejerforhold vedrørende det omkringliggende jord. Knud havde tegnet et flot pakhus, som det havde set ud engang. Laila og Ole Rabæk som ejer stationen nu, havde givet lov til at vi måtte gå runt om det hele.
Derefter var der kaffe i "stuen" på hjemmet, hvor Johann Rickers fortalte om den vestjyske længdebanes historie, og Hilda Grønborg bidrog også med en beretning om hvor besværligt det kunne være, når hele familien skulle nå toget!
Vi havde besøg af Irma og Henning Jespersen som er født og opvokset på Skodsbøl station, Henning kunne også fortælle gemytlige historier fra hans drengedage, Det er dejligt når så mange bidreager til en god aften, der var ca. 40 på aftentur.
Lotte har meddelt mig, at hun stopper som arkivleder, men gerne vil fortsætte i bestyrelse, det er vi glade for, hun har været god til at sende mail rundt, så vi føler os godt orienteret.
Vi har med megen overtalelse spurgt Dagmar om hun vil være arkivleder, så det håber vi hun vil, hun vil løbende blive tilbudt kurser i arkivledelse, med det forløb hun har tid til.
Alle medarbejdere i Lokalhistoriske arkiver, er samlet til et fælles møde som foregår i Hanning kursuscenter hvert år. Hans Fielsø sidder i bestyrelsen for arkiv samvirke, det er rart så vi føler os godt orienteret.
Arbejdsplan:  Vi er 139 medlemmer, skal medlemskort satdigvæk koste 50 kr.
Bente foreslog om vi ikke kunne mødes om eftermiddagen og arkivere så det gør vi fra 14 - 16 her i vinter, måske fortsætter vi hele året! vi er 4-5 stykker hver gang, og øver os i Arkibas som er det nye edb program som vi arkiverer efter, når det driller os for meget hjælper Jens Lindby os. Tak til alle medarbejdere for god arbejdslyst, det er altid hyggeligt at mødes i arkivet.
Vi har haft 11 indleveringer i år, der kommer også mail og telefonopkald vedrørende spørgsmål til billeder og arkivaler og besøgende som er interreseret i kopi af billeder og skriftlig materialer. Arkivet har også alle konfirmandtbilleder fra præstegårde og har aftale med menighedsrådet om et nyt billed hvert år. Alle er velkomne til at se vores store samling af gamle billeder og gårdhistorie.
18 personer deltog i generalforsamlingen for Ådum Lokalarkiv, som har 139 medlemmer. Formanden Rita Stensgaard aflagde beretning om årets aktiviteter. Bente Jørgensen gennemgik regnskabet, der viste et mindre underskud. Der var genvalg til Rita Stensgaard, Bodil Kronborg, Bente Jørgensen og Dagmar Vestergaard.
Indtil videre fortsætter åbningstiden med at være onsdage kl. 14 -16 på Hjemmet, Tøstrupvej 1.
 
 
Rita Stensgaard 
 
  
/Aarsberetning/005_Generalforsamling_2011.jpg