Aadum Arkiv og Lokalhistoriskforenings generalforsamling

d.28-3- 2012.

 
 
 
Aarsberetning:
 
Velkomst: Valg af ordstyrer og stemmetæller. Hans Fielsøe, Else Chemnits og Lotte Rani er på genvalg, men Lotte ønsker ikke genvalg.
 
Efter generalforsamling vil Hans Fielsøe fortælle om de mange ture til U.S.A. hvor 2 af hans sønner bor, han vil også vise billeder derfra.
 
Den 7 september havde vi historisk tur i Aadum by,Knud Mogensen har beskrevet huse og erhvervslivs historie, men Knud var syg så det blev Jens Lindby som tog over og Johann Rickers fortalte om Kirken. Det var en god aften trods regnvejr, hvor der kom tidligere Aadum ” børn ” langvejsfra. Vi var ca. 50 stk. derefter var der kaffe på ” Hjemmet ” med mere historie. Vi nåede kun det halve af byen, så vi håber på en fortsættelse til sommer, hvis vi kan overtale Knud, Johann og Jens til at være med, da det jo er et stort arbejde  at grave historien frem.
 
Den 12. november havde vi åbent for arkivernes dag, med pænt besøg, der har været interesserede besøgende over hele året.
 
Den 29. november var  Lokalhistoriskeforeninger og Akiverne i Ringkøbing Skjern kommune samlet til den fælles årlige møde, hvor kulturudvalgsformand Kristian Ahle byder velkommen og fortæller om økonomien. Doris Frederiksen fra Herning bibleotek og Arkiv fortalte om ophavsret og tilgængelighed, der deltog 4. fra arkivet.
 
Hans Fielsøe sidder i bestyrelsen for Akivsamvirke, det er rart , så vi føler os godt orienteret. Der skal også lyde en tak til Lotte for hendes arbejde i bestyrelsen, hun  kan desværre ikke fortsætte på grund af alvorlig sygdom. 
 
Arbejdsplan: Vi er 165 medlemmer, skal medlemskort blive ved med at koste 50. kr. 
 
Vi mødes hver onsdag eftemiddag  4-5 stk.fra 14.00-16,00 hvor vi arbejder med arkivalerne, hvis det nye Arkibas pogram driller os for meget, sender vi bud efter Jens Lindby som er konsulent for Akiverne, det er vi glade for i Akivet.
 
Tak til jer alle sammen i bestyrelsen, det er hyggeligt at mødes i arkivet.
 
 
 
Rita Stensgaard.     
 
 
 
 
Aadum lokalhistoriskforenings Generalforsamling 2012 
 
 
 
Billede:  Kaffepause på Arkivet. Fra venstre ses Bente Jørgensen, Karen Bjerregaard, Hans Fielsø og Dagmar Vestergaard.
 
/Aarsberetning/006_Generalforsamling_2012.jpg
 
Karen Bjerregaard blev valgt til bestyrelsen ved generalforsamlingen og har fået avisregistrering som arbejdsområde.
 
- - - -
 
Ådum Lokalarkiv har i foråret holdt generalforsamling og efterfølgende et konstituerende møde. Ved generalforsamlingen berettede formand for Aadum Lokalhistoriske Forening, Rita Stensgaard, om afholdte arrangementer og medarbejderes deltagelse i kurser og Arkivsamvirke.
 
Karen Bjerregaard blev valgt ind i bestyrelsen. Hun afløser Lotte Rani, som ikke modtog genvalg.
 
 Den selvejende institution,  Aadum Sogns Arkiv, har en styrelse på tre personer:  Knud Mogensen, Hans Fielsø og Erik Plauborg, som er formand.
 
Dagmar Vestergaard er arkivleder og modtager gerne hevendelser om aflevering eller spørgsmål, som det kunne være muligt at får svar på gennem Arkivets opbevaringer.
 
Hans Fielsø og Hans Vestergaards billeder
 
Bestyrelsesmedlem Hans Fielsø viste billeder og fortalte fra arbejdslivet, som det former sig for hans to sønner i USA. Det blev et indblik i forhold, man ikke oplever som almindelig turist. 
 
Hans Vestergaard udstillede ved samme lejlighed sin samling af billeder fra ”de gamle dage” i Ådum. Billederne blev studeret med interesse, og  på billederne genkendtes mange personer, hvis minde stadig lever i Ådum. 
 
Støtte fra ”Vindmøllefonden””
 
Foreningen har søgt og fået bevilget støtte fra ”Vindmøllefonden” til køb af projektor til fremvisning  af billeder.
 
Efter sommerferien vil den påbegyndte byvandring i Ådum fortsætte på en lignende aftentur som sidste år. Der kommer annonce i Ådum Nyt.