Årsberetning 2014:

 
Beretning fra formanden Rita Stensgaard:
 
Den 8. november havde vi arkivernes dag, hvor vi samtidig fejrede 25 års jubilæum i arkivet. Vi havde jubilæums- markering med forskellige indlæg. Hans viste billeder, Karen havde skrevet en jubilæumssang. Der var lagt gårdhistorie og konfirmandbilleder frem, som jubilæumsgæsterne hjalp med at sætte navne på. En rigtig god dag med ca. 50 gæster. Arkivleder Dagmar sluttede dagen med en kraftig opfordring til at kigge efter i gemmerne og evt. aflevere det man kan undvære af billeder og gamle dokumenter m.m.
Den 18. november var nogle fra bestyrelsen til Arkivsamvirkets årlige fællesmøde i Hanning, det plejer at være et interessant emne, der bliver holdt foredrag om, i november var det Mette Colding Dahl fra det kongelige bibliotek, der fortalte om Danmark set fra luften. Vi har Dagmar i Arkivsamvirkets bestyrelse, så vi føler os godt orienteret.
Arbejdsplan og fastsættelse af kontingent: v/formanden
Vi er 360 medlemmer, og medlemskort koster 50 kr., de kan købes efter generalforsamling.
Vi mødes 5-6 bestyrelsesmedlemmer hver onsdag eftermiddag og arbejder med arkivalierne. 
Og tak til bestyrelsen, det er altid dejligt at mødes i arkivet.
Aadum Sogn Arkivs virksomhed. v/arkivleder Dagmar Vestergaard:
I 2014 modtog vi 18 indkomstjournaler, dvs. forskellige papirer og billeder, der blev afleveret til opbevaring i arkivet. Nogle gange er det hele kasser med diverse papirer, billeder mv, andre gange blot et enkelt billede eller dokument. Når der kommer en kasse, ta’r det selvfølgelig lidt tid, at få det hele set igennem, om det er af historisk værdi for arkivet, at få det sorteret og lagt i orden, men alt er velkommen, vi vil gerne gemme så meget som muligt for at eftertiden kan se, hvad der er sket i sognet gennem tiderne.
Vi har fortsat et stort arbejde med at registrere og det ta’r tid. I årets løb overgik vi til et nyt arkibas-system, arkibas 5. Det kræver en omstilling, og nogle af os har været på kursus for at lære om det nye. 
Så i november blev det muligt for alle at komme via nettet ind på arkibas og se, hvad der er gemt. Man skal gå ind på arkiv.dk og så søge under navn eller sted. Er det noget i Aadum, skal man skrive Aadum med 2 aa’er
Vi har nu over 2000 billeder registreret, og de kan alle ses på arkiv.dk. 
Man kan også se noget af det, der er registreret af fonds, såsom foreningsprotokoller, skøder, personlige papirer mv., men man kan kun se, hvilke papirer vi har liggende, vil man se, hvad der står i papirerne og protokoller mv, så skal man komme ind på arkivet, og vi kan finde papirerne frem.
Vi har arbejdet delt op mellem os. Karen og Bodil registrerer avisartikler om hændelser i sognet. Bente ta’r sig af billeder. Det er hendes fortjeneste, at vi kan se billederne på Arkibas. Det er blevet gjort helt rigtigt. Det er nemlig ikke alle arkiver, der har fået det gjort. Hans arbejder også med billeder, han har en god hukommelse og kan ofte genkende folk på de gamle billeder. Samtidig gør han et stort arbejde med at samle gårdhistorie, det er med at finde oplysninger frem fra gamle tinglysningsbøger og matrikelkort. Vi havde en forespørgsel om et gårdnavn. I første omgang afviste vi at kende noget til et navn på gården, men så fik Hans set nærmere efter og fandt, at omkring år 1800, havde gården haft et navn, så det kunne vi så oplyse de nye ejere.
Rita og jeg registrerer alle papirer mv. dvs. Rita har et stort arbejde med at få tingene lagt i orden og se, om vi har noget i forvejen på den pågældende forening, person eller sted. 
Rent praktisk arbejder Aadum Sogns Arkiv og Lokalhistorisk forening som én og samme institution. 
Lokalhistorisk forenings bestyrelse vælges jo her på generalforsamlingen. Den udpeger så styrelsen til Aadum Sogns Arkiv. Sidste år fik Aadum Sogns Arkiv således ny formand, idet Erik Plauborg ønskede at stoppe, i stedet kom Jens Lindby ind som formand. De øvrige medlemmer er Hans Fielsø og Bente Jørgensen, og jeg er udpeget som arkivleder.
For ikke at gøre det mere indviklet end højst nødvendigt, er Bente kasserer for hele foretagendet og det fungerer bedst og mest enkelt på den måde.
I 2014 blev der et beløb afsat fra en nedlagt amtsarkiv-forening, ca. 50.000 kr., og det blev bestemt at pengene skulle gå til en bog om fattiggårde i det gamle Ringkøbing Amt, og den er ved at blive lavet. I den forbindelse fandt vi nogle oplysninger frem om fattiggården og fattigvæsenet her i Ådum, og det er det, jeg vil fortælle om senere i aften.
Jens Lindby, og også flere andre, har foreslået at der bliver lavet en bog (måske to) om Knud Mogensens liv og erindringer. Den opgave er i gode hænder, idet Johann Rickers har påtaget sig opgaven, og han har fået Knud Mogensens mange optegnelser. Så det bliver spændende, hvad han (du) kommer frem til. Der vil blive søgt fonde til at få bogen trykt mv. Arkivet har også lidt penge til bogudgivelser, så det skal vi nok få op at stå, men nøjagtig tidspunkt har vi endnu ikke kunne fastsætte.
Vi vil gerne have et nyt logo for arkivet, men har ikke modtaget forslag hertil. Vi har tænkt at få en til at komme med et udkast, men vi skal lige have bestemt, hvad logoet skal indeholde og vise. Så kan vi måske få et skilt sat op her udenfor.
Vi har nu haft lokaler her på Hjemmet i 6 år, og vi er glade for at være her. Hvordan det vil blive fremover, ved vi ikke, dog har jeg fået oplyst, at huset igen snart bliver sat til salg. 
Det vigtigste for os er, at alle arkivalier opbevares optimalt, at vi kan arbejde med tingene på en god måde, samt at folk let kan komme i kontakt med os og se, hvad der er i gemmerne.
Tak til såvel medlemmer af Lokalhistorisk forening som arkivets styrelse
Er der nogen, som kunne tænke sig at være med i arbejdet i arkivet, så er de meget velkomne. Det behøver jo ikke være med computer eller bestyrelsesarbejde, der er som sagt også mange andre opgaver.
Links: