Årsberetning 2015 ved generalforsamling 30.03.2016

 
I 2015 modtog vi 39 indkomstjournaler, dobbelt så mange som året før. Bl.a. har vi modtaget en del fra firmaet Bjørslev & Mortensen. Det er vi meget glade for, da det er mens, vi stadig kan huske navne på billeder mv., at vi skal have dem registreret. Der sker hele tiden ændringer i firmaer mv., og hurtigt glemmer vi, hvem de var, hvis ikke vi få sat ord på.
 
Vi har fortsat et stort arbejde med at registrere. Det nye arkibas-system, arkibas 5, er vi ved at være dus med.
 
Billeder er fortsat dem, vi har flest registret af, det er nok også det største hit, når folk søger i, hvad vi har liggende. Det er Bente, som skal have æren for det store arbejde, hun gør der.
 
Avisartikler går det støt fremad med. Karen og Bodil står for den del.
 
Som noget nyt prøver vi at få styr på alle de lydoptagelser, vi har, især kassettebånd. Else Skårup har fået til opgave at få styr på dem, og hun går til opgaven med krum hals, og det skal nok lykkes, for hun giver ikke bare lige op, når først hun er i gang med noget.
 
Else Chemnitz har lavet flere interviews med ældre folk i og fra sognet, det er et stort arbejde. Vi håber, vi bliver så teknisk dygtige, at vi engang kan lægge dem ind på Arkibas, så alle kan gå ind og høre alle vore lydoptagelser.
 
Hans arbejder fortsat med gårdhistorier, og han gør et stort arbejde med at finde de gamle matrikel numre, ser på gamle matrikelkort mv. Han har bl.a. fundet frem til gamle gårdnavne, der er blevet forespurgt om. Endvidere er han til stor hjælp, når der skal laves noget praktisk, såsom at sætte hylder op mv.
 
Så er der arkivfonds og indkomstjournaler, det har jeg mest arbejdet med, og det går da også fremad.
 
Vi er rigtig glade for de nyindkøbte computere, de bliver flittig brugt, og vi skal så ikke tage vore egne med.
 
Vi har haft en del besøg med afleveringer og forespørgsler i arkivet, det er altid rart at kunne hjælp. – og ofte får vi også hjælp til at sætte navne på personer på billeder, som vi ikke kender.
 
Vi kan se, at flere går ind på arkiv.dk og søger, især billeder. Er det noget i Aadum man søger, skal man skrive Aadum med 2 aa’er, og så gå ind på arkiv.dk og så søge under Aadum sogn.
 
Vi kan kun opfordre til, at I kommer og ser, hvad vi har liggende, og spørg endelig, hvis I søger efter oplysninger. Folk er altid velkomne.
 
Der er også i aften mulighed for, at I kan gå ind og se, hvad der ligger af billeder og rigtig mange udklipsbøger. Vi deltager også i Åbent Ådum den 22. maj kl. 14-17.
 
Kommende arbejde: Vi vil fortsætte, som vi gør nu, og har ikke store ændringer hertil. Dog vil jeg gerne, om vi kan følge op på vore gårdhistorier, der sker jo hele tiden ejerskifte og ændringer. Det samme gælder firmaer i Aadum, dem vil jeg også gerne have flere oplysninger om, så der er nok at gå i gang med.
 
Kontingent. Vi vil ikke ændre på kontingentet, det er fortsat 50,- kr. pr person, og 100,- pr. par. Det er muligt at købe medlemskort for 2016 i aften, og det vil vi gerne opfordre jer til.
 
Vi har haft et møde med en fra kommunen om forholdene her på Hjemmet. Vi er glade for at være her, og det fungerer stort set godt. Vi er (det er ligesom andre arkiver i kommunens lokaler) blevet fritaget for at betale for husleje, lys, vand og varme, så det hjælper godt på økonomien. Og så har vi fået lov til at bruge det lille rum ude ved indgangen. Her kan vi sætte gamle protokoller og regnskabsbøger ud. De fylder en del, og det er ikke så ofte, vi skal se i dem.
 
Dagmar Vestergaard 30.03.2016