Generalforsamling

Aadum Lokalhistoriske Arkiv
den 28.marts 2017
Velkommen til generalforsamling. Især velkommen til Knud, som har lovet at fortælle lidt fra gammel tid i Aadum.
 
Sang: Velkommen lærkelil, nr 275 eller 265
 
Dagsorden:
Valg af ordstyrer: Vi foreslår Jens Lindby.
 
Beretning:
2016 har igen været et ret stille år i arkivet. Vi har stadig åben hver onsdag fra 14 til 16, hvor de fra bestyrelsen, der har tid, møder op.
Vi arbejder stadig med at få registreret alle vores arkivalier i edb programmet arkibas,og vi synes, vi efterhånden er ret langt med det, men vi er også klar over, at vi ikke bliver arbejdsløse foreløbig.
I januar var vi i Astups Aktivitetshus til vores årlige møde med lokalarkiverne. Her havde Niels Winther Christensen et indlæg, der hed: ”Nye digitaliseringsmuligheder i Arkibas”
Han viste og fortalte, hvordan han havde lavet en rigtig flot hjemmeside over Skovlund Arkiv, og hvordan han havde lagt gamle film og videoer ind på Arkibas.
Det slog benene væk under os, og vi må nok erkende, at så langt når vi ikke. For det første kræver det stor viden om edb og den teknik omkring det. For det andet kræver det masser af tid, men hvis nogen af jer eller I kender nogen, der har tid og lyst til at gå i gang med det, hører vi gerne fra jer. Vi har i hvert fald materialer nok, der kan bruges.
 
Ellers var vi i foråret med ved Åben Aadum, og der var o. 25, der kiggede forbi. Mange udenbys fra, som havde tilknytning til Aadum.
 
I november holdt vi åben i forbindelse med lokalarkivernes dag. En lørdag, hvor vi havde åbent fra 14 til 17. Der var 5, der kom. Ikke så mange, men få har også ret.
 
Til slut vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde og opfordre jer til at besøge os og arkiv.dk