Årsberetning 2017 Aadum Sogns Arkiv. – Lokalhistorisk Forening.
Beretningen ligner tidligere års beretninger.
I 2017 modtog vi 26 indkomstjournaler, det har været en blanding af billeder, papirer fra ejendomme og foreninger samt nogle gamle avisudklip. 
Vi fortsætter med registreringen på arkibas, og alle der er på nettet kan gå ind og se, hvad vi har liggende på Arkibas DK, søg unger Aadum Sogn med 2 aa'er.
Det er fortsat især billeder, som der kigges på, vi har nu næsten 3000 billeder lagt ind.
Vi har forsøgt at få vore lydbånd lagt ind, men det er desværre mere vanskelig end som så. Måske skal vi have noget professionelt hjælp til det. Vores håb og ønske er, at de bliver lagt ind på nettet, så alle kan gå ind og lytte til dem.
Arkivet har fået midler fra velux-fonden til køb af computere, så vi nu har i alt 7 stk. en til hver. Det er rigtig rart, de bliver flittig brugt, og vi skal så ikke tage vore egne med.
Vi har vist tidligere nævnt Historisk Atlas. Vi har været til et møde herom, og der er nu mulighed for, at der ved seværdigheder kan sættes en pæl op med QR-kode, så man med sin mobil kan aflæse historie om stedet. Det lyder spændende og godt, men desværre har vi ikke haft overskud til at arbejde videre med det. Vi håber, vi kan finde en person, som interesserer sig for at arbejde med det.
Vores største udfordring i 2017 var jo, at vi skulle flytte, men heldigvis får vi lov at blive boende.
Vi har fået en rigtig god aftale med Orla Hansen, så vi forhåbentlig kan være med til at bevare bygninger og omgivelserne her på Hjemmet.
 
Dagmar Vestergaard 27.03.2018