Generalforsamling
                    Aadum Lokalhistoriske Arkiv
                              Den 6. april 2022
 
Velkommen til generalforsamling. Særlig velkommen til Knud Johst, som efter generalforsamlingen har lovet at fortælle om Aadum Andelsmølle. Det glæder vi os til at høre.
Det er efterhånden længe siden, vi sidst kunne samles til generalforsamling. Det skyldes selvfølgelig corona, som også i lange perioder har gjort, at vi ikke kunne samles i arkivet for at arbejde. Corona har også gjort, at alle fællesarrangementer har været aflyst.
Da vi nu endelig var ude af corona, har der været vandskade i vores lokaler, så det betyder, at vi igen må holde lukket. Heldigvis blev vore arkivalier ikke berørt af vandet, hvilket er utrolig heldigt.
I 2020 lykkedes det os at få udgivet Knud Mogensens anden bog, hvor han fortæller om Ådum Kirkeby. Igen i skyggen af corona, kunne vi desværre ikke holde noget stort arrangement i den anledning, så vi havde en lørdag formiddag i Forsamlingshuset, hvor det var muligt at komme og købe bogen. Vi har solgt ca. 200        eksemplarer, og det er stadig muligt at købe den.
Da Orla Hansen sælger Hjemmet, står vi igen i en usikker situation med hensyn til lokaler. Den nye ejer er heldigvis meget imødekommende, og vi har fået lov til at leje dem til en rimelig husleje. Han står selv for at passe fælles arealer indendørs og også udenoms arealerne, så det er dejligt, at vi er fri for at have dårlig samvittighed over ikke at gøre nok ved det.
Der arbejdes på, at få lavet rum til arkivet i forbindelse med hallen. Det håber vi bliver til noget inden så længe, men det ved Jens Lindby mere om.
Jeg vil her gerne rette en kæmpestor tak til Bente Jørgensen, som har valgt at stoppe i arkivet. Hun kunne desværre ikke være her i aften, men I skal vide, at hun har gjort en kæmpeindsats med at få alle vores billeder scannet ind på Arkibas, så de er let tilgængelige for alle. Også tak til den øvrige bestyrelse for jeres indsats.