Aadum Sogns Arkiv 2022- årsberetning
Som arkivleder skal jeg fortælle lidt om arkivets arbejde.
Lokalhistorisk forening har 7 medlemmer, og det dem, der har det daglige arbejde, med åbningsdag en gang om ugen, nu hver torsdag kl. 14-16.
Lokalhistorisk forening udpeger medlemmer til styrelsen af Aadum Sogns arkiv, denne styrelse består af Jens Lindby som formand, Bjarne Bundgård, som er bedt om at hjælpe i byggeudvalget sammen med hallen, Ole Hansen står også for regnskabet i Aadum sogns arkiv, og jeg er udpeget som arkivleder og derfor også med i styrelsen.
Karen har i sin beretning givet fyldestgørende oplysning om, hvad vi har arbejdet med i 2022.
Jeg kan tilføje at vi 2022 modtog 13 indkomstjournaler.  Det har bl.a. været billeder, avisudklip, programmer fra dilettantforestillinger og politisk revy, som blev afholdt i 1980’erne, diverse papirer vedr. Skodsvad og håndskreven fortegnelse over kirkesangere og deres arbejde, skrevet af Svend Grønborg.
Vi fordeler fortsat arbejdet mellem os, Karen registrer avisudklip, Lene billeder, et arbejde hun har overtaget efter Bente Jørgensen og nu har fået godt tag på. Ole arbejder videre med gårdhistorier, som Hans Fielsø arbejdede med. Else vil få styr på alle de bånd, CD’er vi har liggende og Bodil arbejder med udklipsbøger. Jeg registrerer i Arkibas, og der er lang vej igen, inden alt kommer derind.
Mht. kontingent til Lokalhistorisk forening, har det i 2022 knebet med at vi er nået rundt til alle., det er lidt af et problem. Det er rart når folk overfører beløbet til os, men vi vil selvfølgelig prøve at nå rundt til alle næste år.
Taksten er fortsat 50 kr. pr medlem, og I kan betale i aften, hvis I ønsker det.
Det er godt vi kan være her, det går OK, men vi ser frem til at vi får lavet et brandsikret rum, og at lokalet her bliver udvidet.
09.03.2023
Dagmar Vestergaard