Årsberetning 2023 ved generalforsamligen 4. April 2024
 
I 2023 fik vi 15 indleveringer, store og små. Bl.a. en indlevering fra Hans Fielsøs bo,
som indeholdt meget interessant historie om oprettelsen af kristelige foreninger
i Aadum.
Vi fortsætter med at registrere vore arkivfonds på arkibas, hvor vi nu også opdaterer
vores gårdhistorier, som er ret omfattende.
Vi fordeler arbejdet, så vi hver især har noget at gå i gang med, når vi hver torsdag
mødes i åbningstiden 14-16.
 
Vi ved endnu ikke om vi skal fortsætte med at have vore arkivalier i omklædningsrummet ved
Gymnastiksalen, men vi siger tak til Hallen for den mulighed, og det går da OK.
At lave et rum her i klublokalet er opgivet, da det blev for omfattende og dyrt.
Lige nu arbejder vi med muligheden af at få en container sat op. Det kan gøres til rimelig
pris, og den er brandsikret.
Vi venter på hallens stillingtagen af opsætning af containeren, vi mener den kan stå ved indgangen
fra sportspladsen, og at der kan laves en indgang til gangen. Vi skal så fortsat bruge klublokalet
til at arbejde i.
 
 
4.4.2024
Dagmar Vestergaard